Rozcestník

Příslušnost obce


MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB


Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje
:
 • v přenesené působnosti státní správu dle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) pro území obce Světlá p.J..
• v přenesené působnosti státní správu jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 a § 105 odst. 1 písm. a/ zák.č. 254/2001 Sb. ( vodní zákon ) a jako speciální stavební úřad dle § 15 ods. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) pro území obce Světlá p.J.
• v přenesené působnosti státní správu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, , pro území obce Světlá p.J.
• v přenesené působnosti státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro území obce Světlá p.J.
Sociální odbor:
 
Výkon státní správy - dávky v hmotné nouzi č. zákona 111/2006 Sb. v PZ a z. č. 110/2006 v PZ o existenčním minimu.
Matriční úřad:
• vede matriku narození, manželství, úmrtí a agendu s tím související
 • ověřuje shody opisů nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu na listině
• ve správním řízení provádí dle zákona č. 301/2000 Sb., změny jména a příjmení občanů • sepisuje na žádost zápisy pro oddělení zvláštní matriky Magistrátu města Brna (matriční události českých občanů nastalé v cizině)
 

Kontakt

Světlá pod Ještědem
Hodky 48
463 43 Český Dub

tel:  485 179 279

e-mail: obecniurad@svetlapodjestedem.cz

e-mail: starosta@svetlapodjestedem.cz

datová schránka: zhpat6e

Úřední hodiny

 

pondělí a středa     7:00 - 12:00
13:00 - 17:00


Po předchozí domluvě

 úterý a čtvrtek    7:00 - 14:30
 pátek  7:00 - 12:00

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)