Rozcestník

Školství

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Od pondělí 1.3. 2021 bude z důvodu vládních opatření uzavřena pro žáky základní škola a pro děti mateřská škola. Pro všechny žáky a pro děti v posledním ročníku mateřské školy ( předškoláky ) bude povinná distanční výuka. 

Renata Pluhařová, ředitelka školy

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

ZŠ, Liberec, 5. května – bude i nadále poskytovat péči pro žáky základních škol (kontakt: Stanislava Koželuhová, tel.: 734 234 105, e-mail: kozeluhova@zs5kveten.cz)

  MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská – bude nově poskytovat péči pro děti předškolního věku  (kontakt: Bc. Martina Suchomelová, tel.: 602 364 068,  e-mail: ms.motylek@volny.cz)

  

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

 

Na základě vládou ČR zveřejněných opatřeních proti šíření onemocnění COVID – 19, dochází od pondělí 4. 1. 2021 (včetně) k omezení provozu základních škol, přičemž prezenční výuka (tzn. osobní přítomnost) pro žáky přípravných tříd a žáky 1. a 2. ročníků základních škol zůstává zachována, stejně jako výuka pro žáky tříd a škol zřízených podle § 16/9 školského zákona (speciální třídy a speciální školy + praktické školy) . Pro ostatní žáky je povinné distanční vzdělávání.

Školou určenou pro výkon péče o děti do věku 13 let byla vybrána Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace; adresa: ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec.

Kontakt: Stanislava Koželuhová – email: kozeluhova@zs5kveten.cz  telefon: 734 234 105

Obědy zajištěny, s sebou svačiny, přezůvky a věci na ven.

Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·         zaměstnanci obecní policie,

·         zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky,

·         příslušníky ozbrojených sil,

·         zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

·         pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

·         pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

·         zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

·         zaměstnanci zařízení školního stravování,

·         zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky.

 Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

 

 

INFORMACE MŠMT

NA ZÁKLADĚ SDĚLENÍ MŠMT OZNAMUJEME, ŽE OD PONDĚLÍ 4.1. 2021 SE BUDOU ŽÁCI 3. - 5. ROČNÍKU OPĚT VZDĚLÁVAT DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. BLIŽŠÍ INFORMACE BYLY RODIČŮM ROZESLÁNY NA JEJICH E-MAILOVÉ ADRESY.

Renata Pluhařová, ředitelka školy

28. prosince 2020


Základní škola a Mateřská škola Světlá pod Ještědem, příspěvková organizace

Světlá pod Ještědem 15
463 43 Český Dub

 tel: ZŠ 485 179 274 ( 606 656 315 )
 tel: MŠ 485 179 162

e-mailová adresa: skola.svetlapj@seznam.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Organizace školního roku 2020-2021 (DOC 36.5 kB)

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám
DUMy zpracovávají Mgr. Renata Pluhařová (Matematika pro 5. ročník, Český jazyk pro 3. a 4. ročník )
    Mgr. Pavla Třešňáková (Matematika pro 1. a 2. ročník, Český jazyk pro 1. a 2. ročník ) 
    Irena Polecová (Prvouka pro 2. a 3. ročník, Přírodověda pro 4. a 5. ročník )
Kontakty pro získání materiálů   skola.svetlapj@seznam.cz pavlatres.skola@seznam.cz irča.skola@seznam.cz

Kontakt

Světlá pod Ještědem
Hodky 48
463 43 Český Dub

tel:  485 179 279

e-mail: obecniurad@svetlapodjestedem.cz

e-mail: starosta@svetlapodjestedem.cz

Úřední hodiny

 

pondělí a středa     7:00 - 12:00
13:00 - 17:00


Po předchozí domluvě

 úterý a čtvrtek    7:00 - 14:30
 pátek  7:00 - 12:00

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)